Αρχείο

Posts Tagged ‘Παιδαγωγικές επιστήμες’

Περιοδικό «Εκπαίδευση & Επιστήμη»

Ιανουαρίου 11, 2011 1 Σχολιο

Το περιοδικό «Εκπαίδευση & Επιστήμη» εκδίδεται στο Internet από το Σύλλογο μεταπτυχιακών φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δ. Ε. Αθηνών.

Στόχος του περιοδικού είναι η παροχή έγκυρης και σύγχρονης γνώσης αναφορικά με τις επιστημονικές εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης.

Οι θεματικοί τομείς καλύπτουν :

Ερευνητικές μελέτες από τον ευρύτερο χώρο των Παιδαγωγικών Επιστημών
Θεωρητικές μελέτες ευρύτερου παιδαγωγικού προβληματισμού
Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στο χώρο της Εκπαίδευσης
Επιστημολογικές – μεθοδολογικές προσεγγίσεις
Άρθρα που άπτονται της ευελιξίας και της διαχείρισης της καινοτομίας της Γνώσης

Επίσης σε κάθε τεύχος υπάρχουν παρουσιάσεις βιβλίων και ιστοσελίδων καθώς και πληροφορίες και υλικά από σχετικά συνέδρια.

Τα κείμενα διατίθενται ελεύθερα σε μορφή html, pdf και zip.

Advertisements